Kommunikaasje & navigaasje

navigatieDe Fria Fresena hat alle moderne navigaasje en kommunikaasje apparatuer oan board. Kommunikaasje wâl nei skip en skip nei skip giet fia de marifoan en radio.
Boppedat hat de Fria Fresena in satellyt antenne (skûtel) en in digitenne oansluting foar de ûntfangst fan tillevyzje en radio en in ynternetferbining.

It navigaasje systeem bestiet út: Global Positioning System, Radar mei Kaartplotter, Digitale Kaarten, Autopilot, Log, Djiptemeter, Wynmeter en Roerstân oanwizer.

It hydraulyske stjoersysteem en de hydraulyske boechskroef soargje foar in perfekte manûvrearberens fan it skip.