• Home

Welkom op de "Fria Fresena"...

schipFettBen Shipping biedt U met de "Fria Fresena" :

Een bijzondere, zelf te bepalen vaarvakantie op een manier die u zelf graag wilt en met een route die door uzelf kan worden uitgestippeld. Bovendien kunt u uw eigen groep samenstellen.

Ga naar "Fria Fresena concept" om onze ideeen over een "bijzondere vaarvakantie" of een "zakelijk arrangement" te ontdekken.

We hebben dit jaar ook nog twee "Specials" voor u:
"Elf Steden Tocht" in Friesland waarbij alle 11 historische steden en stadjes met de Fria Fresena worden bezocht en
"Skutsje Silen" We volgen dan de wedstrijden tussen de traditionele zeilende vrachtschepen op de Friese meren en het IJselmeer.

De Fria Fresena is een als oldtimer vrachtschip (nieuw) gebouwde 'Luxe Motor 24' maar ze is als een klein "cruise schip" uitgerust en ingericht en ligt te wachten om U een luxe, bijzondere, zelf in te vullen vaarvakantie te bezorgen die rekening houdt met alle wensen die u mocht hebben.

U huurt eigenlijk samen een schip met "bemanning" om van een relaxte, wel of niet actieve, vaarvakantie te genieten.
Je waant je op een "cruise schip" met het grote verschil dat jij zelf bepaalt wat er gaat gebeuren en waar je naar toe gaat binnen het "vaargebied".

landschapDe 'Fria Fresena' is eigendom van FettBen Shipping.
Ze dankt haar naam aan het gedicht 'Eale Fria Fresena' ("Edele Vrije Fries) dat Pieter Jelles Troelsta rond 1886 schreef.
Het is een prachtig origineel ogend schip.
Het is ontstaan uit de historische 'Luxe Motor' ontwerpen uit de jaren twintig van de vorige eeuw.
Het "origineel ontwerp" , naar tekeningen van de Fa.Boot uit Alphen aan de Rijn, zijn in het Scheepvaart Museum in Rotterdam gevonden.
Het "Algemeen Plan" en de "3-D modellen" zijn op deze tekeningen gebaseerd.

De 'Fria Fresena' is ontworpen, gebouwd en gecertificeerd voor het varen op alle wateren waar 'de afstand tot een veilige haven' niet groter is dan 150 zeemijl (ca 275 km). Ze is geschikt voor de Nederlandse meren, rivieren en kanalen, de Franse kanalen, de Duitse kanalen en meren maar ook voor vrijwel elke andere Europese waterweg inclusief de kustwateren. Een perfect getrimd schip bezorgt U een geweldige leefomgeving zowel op reis als op anker of liggend aan de kade.

De Fria Fresena is gebouwd volgens de regels en voorschriften van de 'Directive Pleasure Craft 94/25 EC, CE Category B'*, naar de maatstaven van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie bureau DCI** begeleide en inspecteerde het ontwerp en de bouw en verzorgde de officiele certificering***:CE-B. De Fria Fresena voldoet aan alle eisen.

(*) 'Richtlijn Pleziervaartuigen 94/25 EG, Categorie B' van het Europees Parlement en de Europese Raad.
(**) 'DCI; Dutch Certification Institute' het door de Nederlandse regering aangewezen classificatiebureau; Notified Body nr. 0613.
(***) Alle ontwerptekeningen, berekeningen en documentatie alsmede de bouw en uitrusting zijn DCI goedgekeurd en CE gecertificeerd."